Beia Consult va administra rețeaua de monitorizare a radioactivității

Pentru România există două mari potențiale surse de radioactivitate:

  • Centrala Nucleară de la Cernavoda – amplasată în interiorul țării;
  • Centrala Nucleară de la Kozlodui – situată în apropierea graniței României cu Bulgaria.

Nici una din cele două zone (care sunt relativ apropiate de București) nu este monitorizată îndeajuns de aproape pentru avertizarea timpurie în cazul eliberării accidentale de radiații din cele două surse menționate. De aceea, pentru a rezolva această problemă vor fi create rețele adecvate de monitorizare a radioactivității, ce vor cuprinde:

  • parte hardware;
  • parte software;
  • proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare timpurie, inclusiv măsurarea radiologică și comunicarea la distanță a datelor între cele 47 de stații automate (răspândită în zonele din jurul centralei nucleare de la Cernavodă și în apropierea orașului Bechet, România) și centrul de coordonare a rețelei. Datele vor fi transmise și autorităților locale din zonele vizate.

Beia Consult va gestiona rețeaua de monitorizare. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de transmisie satelitară de date provenite de la 47 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama absorbite în aer din cadrul Sistemului Naţional de Avertizare/Alarmare a Radioactivităţii Mediului, aflat în coordonarea Serviciului Laborator Radioactivitate din cadrul ANPM.